Where We Are

GPS coordinates

N48°50’16.642 E 19°33’4.247 ( 48.837956, 19.551180)

by Car

a) Bratislava – Nitra – Zvolen – Banská Bystrica – Podbrezová – Horná Lehota
b) Košice – Poprad – Certovica – Podbrezová – Horná Lehota by Train

from Bratislava to Košice via Podbrezová, next by Bus to Horná Lehota by Bus

from Bratislava to Brezno – Podbrezová, next by Bus to Horná Lehota