03 / 2019
tPoUtStŠtPiSoNe
09        1  2  3
10    4  5  6  7  8  910
11  11121314151617
12  18192021222324
13  25262728293031
      - Plne obsadené
      - Čiastočne obsadené
      - Dnešný dátum
 • Slovak/Slovensky (utf-8)
 • English
image is not available image is not available image is not available image is not available image is not available image is not available image is not available image is not available image is not available image is not available image is not available image is not available image is not available image is not available 
Ubytovací poriadok Tlač E-mail

Privát na Vršku je rodinné zariadenie bez recepcie a obsluhujúceho personálu. Celú prevádzku privátu a styk s hosťami zabezpečujeme my, Elenka a Miro Vrbickí. V prípade akýchkoľvek otázok a prianí sa neváhajte na nás obrátiť.

Hosť, ktorý si u nás prenajme izbu sa súčasne zaväzuje dodržiavať nasledovný ubytovací poriadok:

 • Privát na Vršku môže ubytovať len hosťa, ktorý sa riadne prihlási. Za týmto účelom hosť po príchode predloží ubytovateľovi svoj platný doklad totožnosti.
 • V deň príchodu sa hosť môže ubytovať v čase od 14.00 hodiny do 21.00 hodiny a v deň odchodu musí opustiť izbu do 10.00 hodiny, pokiaľ nie je s ubytovateľom dohodnutý inak.
 • Za ubytovanie a ostatné služby je hosť povinný platiť ceny v súlade s platným cenníkom umiestneným v každej izbe a v jedálni privátu.
 • Hosť má právo využívať všetky zariadenia prenajatej izby a spoločenských miestností.
 • Hosť si pri obsadení izby vo vlastnom záujme prekontroluje stav a funkčnosť zariadení na izbe a prípadné nedostatky ihneď nahlási.
 • V priváte sa môžu prijímať návštevy iba so súhlasom majiteľa, a to v čase od 8.00 do 21.00 hodiny.
 • Na izbe alebo v spoločenských miestnostiach privátu hosť nesmie premiestňovať zariadenie, vykonávať opravy alebo akékoľvek zásahy do prístrojov, televíznych prijímačov, prípadne do elektrickej siete alebo inej inštalácie.
 • Vo všetkých vnútorných priestoroch privátu je prísny zákaz fajčenia.
 • V priváte nie je hosťovi povolené používať vlastné elektrické spotrebiče, okrem bežných spotrebičov ako sú holiace strojčeky, sušiče vlasov, notebooky, nabíjačky a pod.
 • Hosť sa nesmie na izbe ani chodbách hlučne zabávať, spievať, nahlas počúvať rozhlasový alebo televízny program, pokiaľ by tým rušil ostatných ubytovaných hostí. V čase od 22.00 hodiny do 7.00 hodiny je povinný dodržiavať nočný kľud.
 • Hosťovi nie je povolené brať na izbu športové náradie a predmety, na ktorých úschovu je vyhradené iné miesto (lyže, snowboardy, sánky a pod.)
 • Hosť zodpovedá za všetky škody spôsobené neodbornou a neprimeranou manipuláciou so zariadením a majetkom privátu v plnom rozsahu.
 • Hosť je povinný pri odchode z izby vypnúť elektrické spotrebiče a osvetlenie miestností, uzavrieť okná a pri odchode zavrieť vchodové dvere.
 • Hosť je povinný udržiavať poriadok v spoločných priestoroch privátu.
 • Na prípravu a konzumáciu jedál je vyhradená kuchynka s jedálňou v suteréne privátu.
 • Majiteľ nezodpovedá za prípadné straty osobných vecí.
 • Hosť je povinný separovať odpad (plasty a sklo).
 • Domáce zvieratá nie sú povolené.

Hosť je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku od momentu, kedy si prenajal izbu a prevzal kľúče. V prípade, že ho závažným spôsobom poruší, majitelia privátu majú právo ukončiť hosťovi pobyt aj pred uplynutím dohodnutej doby a uplatniť si prípadnú škodu na majetku a zariadení.

Príjemný pobyt v Priváte na Vršku a v našom kraji Vám prajú majitelia

 
© 2006 - 2019 Privat na Vrsku,optimalizovane 1024x768, Joomla!